Privacybeleid

Behalve dat wij het belangrijk vinden dat je bij Make-overs by Young tevreden bent over onze belevenissen en producten, willen wij ook hoge prioriteit geven aan het beschermen van jouw privacy. Dat betekent dat wij willen dat jouw gegevens veilig zijn bij ons. Hoe we dat doen leggen we je graag uit.

In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Make-overs by Young.

Wie is Make-overs by Young?

Make-overs by Young, op de Voorstraat 384a te Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56768892, is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Make-overs by Young jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Make-overs by Young persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Make-overs by Young voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Make-overs by Young worden bewaard.

Doeleinde: Direct marketing, nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem

 • Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, bezoekhistorie
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Belevenissen boeken

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, intakeformulier, overige klantgegevens zoals haarkleur, recepten haarverf etc.
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website 

 • Doeleinde: Online afspraken maken
 • Gegevens: E-mailadres
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Gegevens bij bestellingen

 • Doeleinde: Gegevens om jouw bestelling zorgvuldig af te kunnen handelen
 • Gegevens: Naam, adres, postcode en woonplaats, een factuuradres en een afleveradres als deze anders is, jouw betalingsgegevens, telefoonnummer en e-mail adres.
 • Grondslag: Ondubbelzinne toestemming i.v.m. het aangaan van een overeenkomst.
 • Bewaartermijn: We bewaren jouw gegevens 7 jaar.

Informatie via WhatsApp

 • Doeleinde; Via WhatsApp kunt je ons vragen stellen of aanvragen doen.
 • Gegevens: Telefoonnummer
 • Bewaartermijn: Wij bewaren deze informatie 12 maanden

Sollicitatie

 • Doeleinde/gegevens: We verzamelen persoonlijke gegevens van je zoals naam en adres, curriculum vitae en e-mail, omdat je informatie over je zelf verstrekt.
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming om de juiste persoon te kunnen selecteren en aannemen voor een van onze vacatures. Alleen de eigenaar heeft toegang tot deze gegevens.
 • Bewaartermijn: Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de sollicitatie.

Doeleinde: Management

 • Gegevens: Omzet, bezoekhistorie
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Wat zijn jouw rechten? 

Make-overs by Young heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage; Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken door contact op te nemen met Make-overs by Young. Hiervoor dient je een schriftelijk verzoek in bij Make-overs by Young met hierin jouw verzoek. We vragen wel aan je of je je kunt identificeren. Het is dus alleen mogelijk om informatie over je eigen gegevens te vragen, niet over die van anderen. Van alle klanten borgen wij op één en dezelfde manier hun privacy.
 • Wijzigen; Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Make-overs by Young. Je kunt verzoeken dat Make-overs by Young je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking; Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Make-overs by Young de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Bezwaar maken; Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Make-overs by Young of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht; Je hebt het recht je persoonsgegevens van Make-overs by Young te verkrijgen. Make-overs by Young zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.
 • Toestemming intrekken; Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Make-overs by Young je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Als je jonger bent dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Reactie door Make-overs by Young

Een verzoek kan verstuurd worden naar Make-overs by Young. Make-overs by Young zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Make-overs by Young een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Make-overs by Young verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het kan zijn dat Make-overs by Young verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Make-overs by Young ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Make-overs by Young worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Make-overs by Young worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Wie hebben er toegang tot jouw gegevens en hoe hebben ze dat?

Alleen Make-overs by Young heeft toegang. Zij zijn zich allemaal bewust van jouw privacy. De toegang is goed beveiligd via hun eigen persoonlijke wachtwoord. Jouw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligd bestand.

Welke gegevens worden over mij aan derden verstrekt? 

Om je goed van dienst te kunnen zijn, verstrekken wij jouw adresgegevens bijvoorbeeld aan een bezorgdienst.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@byyoung.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Make-overs by Young jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@byyoung.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.